Chính Sách Archives - Kem hoàn da Ami
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

I, THU THẬP THÔNG TIN Kem hoàn da Ami luôn thông báo cho bạn biết nếu cần thu thập những thông tin cá nhân về bạn trên trang website này, và mọi thông tin đều phải được bạn cung cấp trực tiếp.    Ví dụ, chúng tôi có thể yêu...
.
.
.
.